Arsenal – vojenské muzeum Vídeň

Pokud byste chtěli poměřovat rozsah expozice vídeňského Vojenského muzea (Heeresgeschichtliches Museum) někdejší velikostí a významem rakouské monarchie, přišla by vám nejspíše jako nepatřičně skromná. Měřeno dnešní velikostí našeho jižního souseda je však asi přiměřená. Ať tak či onak, komplex budov někdejšího „Arzenálu“ by však nepochybně vstřebal daleko větší sbírky a prohlídkové okruhy. Takto je podstatná část expozice soustředěna toliko do jediného – byť reprezentativního – dvoupodlažního objektu č. 18.

*

Obří škodovácký moždíř ráže 380 mm

 Dnešní Arsenal působí na první pohled tak trochu jako Šípková Růženka. O návštěvníky sice nouzi zjevně nemají, ale nějak moc plno zde také není. Prostě lesk a sláva někdejší C. a K. armády a námořnictva je prostě nenávratně pryč. A přitom byly časy, kdy bílé rakouské uniformy patřily k nejobávanějším v Evropě a pomáhaly vytvářet Rakouské monarchii pověst světové velmoci.

*

Objekt č. 18 a jeho nejbližší okolí je zasvěceno rakouské vojenské historii z období let 1600 až 1945. První – přízemní – podlaží zachycuje moderní dějiny od cca druhé poloviny 19. století až po konec 2. světové války.

Tento úsek je až na výjimky spíše už jen odleskem někdejší pyšná armády. Tou světlou výjimkou je expozice K. und K. maríny, která nepochybně potěší oko každého milovníka vojenské historie a toho českého zvlášť. Časy, kdy rakouské válečné námořnictvo vládlo Jadranu a jeho lodě se plavily dokonce kolem světa (jako slavná plachetní fregata S. M. S. Novara v letech 1857-1859), byly v podstatě i jedinou érou v našich dějinách, kdy jsme měli co mluvit do mořeplavby (pozdější prvorepubliková a poválečná éra byly v tomto ohledu už jen epizodní záležitostí).

První část námořní expozice dává nahlédnout do svým způsobem našinci takřka neznámých počátků rakouského dunajského loďstva přes vznik rakouského námořnictva od jeho benátských počátků až do poloviny 19. století, včetně řady zámořských expedic do Arktidy, Ameriky, Austrálie apod.

Následuje období budování rakouského námořnictva jako součásti rakouské námořní velmoci, které vévodí sbírky, věnované vítězství admirála Wilhelma Tegetthofa nad italskou flotilou u Visu v roce 1866 a zejména pak účasti rakouského námořnictva v 1. světové válce. Této části expozice vévodí řez velkým modelem bitevní lodi S. M. S. Viribus Unitis, jejíž těžká děla ráže 305 mm vyvinula speciálně pro tento typ lodí, známých jako „dreadnought“, plzeňská Škodovka, a věž z ponorky U-20, potopené v roce 1918 v ústí řeky Tagliamento. Vrak ponorky byl v roce 1962 vyzdvižen a předán Vojenskému muzeu.

Součástí expozice je i promítací sál, kde můžete shlédnout jedinečný filmový dokument, vztahující si k historii rakouského válečného námořnictva z přelomu 19. a 20. století…

*

Proudová stíhačka SAAB J-29

 První patro objektu č. 18 je vyhrazeno expozici od počátků 17. století do prusko-rakouské války a bitvy u Hradce Králové v roce 1866. První části expozice začíná obdobím třicetileté války.

Zdejším sbírkám vévodí zbraně a uniformy  jak rakouských vojsk, tak ukořistěné výzbroje osmanské armády, která v červenci 1683 oblehla dokonce Vídeň. Zásahem spojených armád císaře, říše a polského krále se podařilo rakouskou metropoli z obklíčení vyprostit a během následujícího století Turky zatlačit na jih Balkánu. Tehdejší vojenské úspěchy rakouských zbraní byly do značné míry dílem mimořádně talentovaného vojevůdce Evžena Savojského (1663-1736), který se osvědčil jak v bojích s osmanskými vojsky, tak s Francouzi během válek o španělské dědictví.

Mezi exponáty je vedle množství zbraní, praporů a uniforem k vidění i bronzová busta generalissima Valdštejna a jím vlastnoručně podepsaný rozkaz z bitvy u Lützenu (1632), nebo portrét Evžena Savojského od českého malíře Jana Kupeckého.

*

Maršál Karel Schwarzenberg (vlevo) a rotační kanón systému Gatling (vpravo)

 Další část expozice je zasvěcena událostem 18. století a zejména pak pokračujícím válkám s Turky, válce o rakouské dědictví a sedmileté válce. Nejzajímavěšjím exponátem této části je nepochybně ukořistěný turecký stan (pravděpodobně audienční stan velkovezíra Damada Ali Paschi) a „moždíř z Bělehradu“.

*

Následuje tzv. síň revolucí, přibližující období mezi lety 1789 (Velká francouzská revoluce) až 1848.  Z vojenského hlediska bylo toto období vyplněno zejména napoleonskými válkami, v nichž se štěstěna střídavě přikláněla a odkláněla od rakouských zbraní. K těm úspěšnějším okamžikům patřila například bitva u Aspern (22. května 1809), v niž arcivévoda Karel zvítězil nad Francouzi.

Tuto část expozice vyplňují zejména velká plátna, ale najde se zde i něco pro fajnšmekry, jako například gondola francouzského pozorovacího balónu L’Intrépide, ukořistěného v bitvě u Würzburgu v roce 1796.

*

Celou polovinu přízemního podlaží pak zabírá expozice, věnovaná atentátu na arcivévodu Franze Ferdinanda d’Este v Sarajevu a 1. světové válce. Vedle automobilu, v němž byl arcivévoda zasažen smrtelnými výstřely, návštěvníka nepochybně nadchne (ne-li přímo ohromí) obří moždíř ráže 380 mm, jedna z nejobávanějších zbraní z let 1914-1918, pocházející opět z plzeňské Škodovky.

Kromě toho je zde k vidění opět řada uniforem a výstroje nejrůzněších jednotek jak rakouské, tak německé nebo srbské armády a vedle další dělostřelecké výzbroje také průzkumný dvouplošník Albatros B-II z roku 1915, nákladní automobil, pancéřová kupole z pevnosti Przemysl apod.

*

Tohle zbylo po nešťastné posádce ponorky U-20…

 Součástí muzejních sbírek ve venkovní části expozice jsoui tanky z výzbroje rakouské armády z let po 2. světové válce (včetně ruského typu T-34, anglických tanků Charioteer a Centurion a nebo amerického typu M47 – za pozornost pak stojí efektní řez věží tanku M47) a také proudové stíhací letouny švédské provenience SAAB J-29 Tunnan a SAAB J-35 Draken, používané rakouským letectvem na přelomu 60. a 70. let. Poněkud stranou se pak nachází neméně pozoruhodná sbírka dělostřeleckých zbraní (včetně leteckých pum z 1. světové války).

*

Na návštěvníky zde myslí i co se týče oddychu a občerstvení. V přízemí objektu č. 18 se hned za pokladnou nachází malá kavárna s prodejem suvenýrů a publikací, kterou opět uvítají zasvěcení milovníci vojenské historie.

 GALLERY:

R A T I N G

PŘÍSTUPNOST PAMÁTKY :        
Autem (parkuje se naproti Arsenalu)  i hromadnou dopravou (bus linky 69A a nebo tram č. 18)                      
*****
STAV ARCHITEKTONICKÉ PAMÁTKY :    
Pečlivě udržovaný, pouze venkovní sbírky v zadním traktu objektu č. 18 by si zasloužily o poznání lepší péči
****
INFORMAČNÍ SERVIS :             
V muzeu zjevně vědí, kdo všechno bojoval za císaře, takže jsou tu připraveni i na české návštěvníky     
*****
TURISTICKÉ ZÁZEMÍ :               
Kavárna s teplým bufetem a prodejem knih a suvenýrů s odpovídající tematikou         
****

Foto © CeskyCestovatel.cz

Komentáře nejsou povoleny.