Belfort – Medový hrad

Hrad Belfort s erby rodů Reifer a Concini

Za opravdovou perlu co do přírodních krás i historických památek lze bez nadsázky považovat italský region Trentino, kde se slovy klasiků „snoubí velkolepost horských štítů s dramaty lidských dějin“. Malebná údolí lemují hřebeny alpských a dolomitských velikánů a ze skalních ostrohů shlížejí velkolepé hrady a zámky, v minulosti střežící obchodní stezky a dnes jen tiše a důstojně sledující kolony turistů, proudících týden co týden do zdejších lyžařských středisek.

Velehorské panorama nad hradem Belfort

*

Jedním takovým středověkým skvostem, tyčícím se nad obcí Spormaggiore, je hrad Belfort. Dnes už z něho, pravdy, zbyly jen holé zdi s vysokou hranolovou věží nad vstupní bránou, ale kdysi to byla mocná pevnost, střežící od severu přístup do distriktu Andalo a Molveno.

Vznik hradu se datuje k roku 1311, kdy tyrolský hrabě Jindřich obdržel svolení s výstavbou obranné věže s přilehlými budovami na vrcholu Malgolo.

Ruiny hradu Belfort očima krajináře a erb rodu Pezzen-Altspaur

Za prvního doloženého majitele hradu je považován Jeremiáš z Tissone, který zastával úřad biskupského vikáře a v roce 1334 se po boku tridentského biskupa angažoval v bojích o majetky ve Val di Non. Po Jeremiášově předčasné smrti v roce 1339 přešel hrad do držení jeho potomků, kteří ho následně postoupili knížecímu rodu Thunů.

V polovině 14. století získal hrad Belfort do držení kapitán Nicholas Reifer, někdejší vykonavatel soudní moci. Reiferové měli hrad v držení až do roku 1415, kdy se ho úskokem a pomocí tajných intrik zmocnil Pietro Sporo (česky Petr Hrozný)…

Hrad Belfort v zimě s terči mstního lukostřeleckého oddílu

V následujících letech je hrad předmětem série pří a konfliktů, během nichž je dokonce Gaspard z rodu Reiferů na hradě uvězněn. Teprve po smrti Pietra Spora v roce 1424 přejde hrad do rukou vévody Fridricha a jeho prostřednictvím zpět do majetku Reiferů.

Ještě v roce 1429 však hrad získají Thunové a v roce 1450 znovu Reiferové. Ti v roce 1470 vymírají po meči a hrad přechází do vlastnictví rodu Neudeck, jehož členové postupně nabudou i další majetky a hrady v regionu jako Malosco, Wellenberg a Fragenstein.

Po smrti Victora Neudecka získal Belfort Bartolomeo Concini, který získal k Belfortu a souvisejícím majetkům klíč v podobě zástavní držby za zásluhy ve válce s Benátčany v roce 1478. V roce 1543 prodal Tobias Concini hrad za 4300 zlatých Leonardu Nogarolovi di Verona, ale tou dobou už je hrad ve velmi špatném stavu a rod Nogarola zde setrvá pouze dvě desetiletí. Poté přechází hrad do držení notáře Antonia Pezzena, rodáka z Brescie, která jej získal jako zástavní léno v roce 1607. Za jeho správy a správy jeho dědiců musel hrad projít významnou obnovou, neboť při dalším prodeji v roce 1642 vystoupala jeho cena na 24 900 zlatých.

Hrad se znakem regionu Trentino

Katastrofa přichází roku 1670, kdy hrad zpustoší ničivý požár. Tehdejší majitelé z rodu Saracini se rozhodnou hrad Belfort kompletně zrekonstruovat a proměnit jej ze středověké pevnosti v obyvatelné sídlo barokního střihu.

Hrad jako správní objekt vikáře a regionálního soudce ztratil definitivně svůj politický význam po přenesení regionální jurisdikce do Val di Non a sídla obou úřadů do staré radnice v obci Spormoaggiore ještě koncem 18. století a od té doby už jen chátral a pomalu, ale jistě se měnil ve zříceninu.

Belfort v létě

V majetku rodiny Saracini zůstal až do konce 20. století a teprve počátkem 90. let jej zakoupilo město Spormaggiore. Dnes je hrad Belfort díky své snadné dostupnosti (leží v těsné blízkosti silnice ze Spormaggiore do Andala) vyhledávanou turistickou atrakcí a zatímco v podhradí se postupně rozvíjejí zábavné aktivity (např. lukostřelba), těsném sousedství se můžete zásobit produkty vyhlášeného včelařství Apicoltura Castel Belfort, které se mimo jiné specializuje na medové produkty z jednodruhových rostlin.

Text & foto © -CC-

R A T I N G

PŘÍSTUPNOST PAMÁTKY(pouze pro Tarzany a nebo i pro tělesně postižené)*

Naprosto ideální dostupnost s parkingem 50 m od objektu

*****

STAV ARCHITEKTONICKÉ PAMÁTKY: (od pastoušky po palác)

Staticky zajištěná zřícenina malebného hradu

**

INFORMAČNÍ SERVIS(aneb co chcete o dané památce vědět)

Vysloveně tragický

*

TURISTICKÉ ZÁZEMÍ(aneb jak velkou štanglí salámu se vybavit na cestu)

Přes silnici útulný restaurant s typicky italskou kuchyní

****

*) Přístupností je míněna cesta od parkingu nebo zastávky k objektu a v případě vozíčkářů i uvnitř samotného objektu!

Komentáře nejsou povoleny.