Černé jezero

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJednou ze specifických vlastností Šumavy, které z ní dělají obzvlášť romantický a přitažlivý kout České republiky, je četnost jezer a jezírek, jimiž je protkána. Největším a bezpochyby i jedním z nejmalebnějších je přitom Černé jezero. Rozkládá se nedaleko Železné Rudy a jeho relativně snadná dostupnost po lesní cestě ze Špičáckého sedla z něho činí doslova poutní místo všech návštěvníků Šumavy.

*

cerne jezero_105Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero

 Název Černé se jezeru dostalo hned ze dvou důvodů. Jedním je množství kalu (jeho vrstva činí cca 9 m) z okolního lesního porostu, který se zde ukládá už po statisíce let, a tím druhým vysoká okolní zalesněné karové stěny, které nechávají sluneční paprsky ozářit hladiny jen začátkem léta, kdy je slunce nejvýše na obloze. Podobně je tomu i v případě blízkého Čertova jezera, které spolu s Černým tvoří Národní přírodní rezervaci Černé a Čertovo jezero.

*

Černé jezero je přitom se svou rozlohou 18,4 hektaru největším jezerem Šumavy, a to ať z české nebo bavorské strany. A také nejhlubším, neboť maximální hloubka dosahuje 39,8 metru.

*cerne jezero_103Zima na Černém jezeře

 Všechna přírodní jezera na Šumavě jsou ledovcového původu a zatímco na české straně k nim vedle již zmíněných dvou největších patří ještě Plešné a Prášilské jezero a jezero Laka, na bavorské straně nabízí stejně pohádkový zážitek jezera pod Velkým Javorem (Grosser Arber; 1456 m n. m.) – Kleiner Arbersee a Grosser Arbersee, kde si dokonce můžete zapůjčit šlapadla a pokochat se zdejší přírodou přímo z vodní hladiny. Třetím rozkošným jezírkem v Národním parku Bayerischer Wald je Roklanské jezírko (Rachelsee) pod stejnojmenným vrcholem Grosser Rachel (Roklan; 1453 m n. m.).

*

 cerne jezero_101Záběr z pohádky Anděl Páně, kdy se anděl Petronel a Maxmilián snaží za přímluvy Pankráce, Serváce a Bonifáce dostat suchou nohou přes hladinu jezera

 V minulosti Černé jezero inspirovalo řadu umělců, ať už Jana Nerudu (Romance o Černém jezeře), Adolfa Heyduka (U horského jezera), Jaroslava Vrchlického (Černé jezero) a nebo Antonína Dvořáka (první část z cyklu Ze Šumavy). A když už padla zmínka o pohádkách, Černé jezero se pro svou přístupnost a pitoresknost zahrálo i v několika filmech. Jednou z posledních pohádek, které poskytl svou zimní hladinu, se přitom stala populární televizní pohádka Anděl Páně s popleteným andělem Petronelem a pokušitelským čertem Uriášem.

*cerne jezero_102Černá historie Černého jezera z 3. července 1964, kdy byly z jeho dna vyloveny podstrčené nacistické dokumenty

 Poněkud odlišnou roli sehrálo Černé jezero v roce 1964, kdy se stalo hlavním aktérem provokační a dezinformační operace tehdejší Státní bezpečnosti. Začátkem července onoho roku byly za pomoci potápěčů vyloveny z jezera údajně tajné nacistické dokumenty, které ve skutečnosti dodal sovětský KGB v rámci tehdy se rozbíhajících „aktivních opatření“ proti Západu. Bedny s nastrčenými dokumenty byly krátce před nálezem do jezera tajně svrženy a pak jakoby náhodně „objeveny“. Cílem této akce bylo zkompromitovat Spolkovou republiku Německo a navodit dojem, že se stále nevypořádalo se svou minulostí.

*

S Černým jezerem je rovněž spojena i jedna technická zajímavost v podobě první přečerpávací elektrárny, postavené na českém území. Elektrárnu vybudovaly Škodovy závody na přelomu let 1929-1930 a byla umístěna mezi Černým jezerem a umělou nádrží Hamry.

*

FOTOGALERIE:

© -CC-

Komentáře nejsou povoleny.