CEROVACKÉ JESKYNĚ

cerovacke-01S transdalmatskou dálnicí se turistům ocitly poněkud z dohledu některé přírodní a historické zajímavosti Chorvatska. Nicméně kdo si udělá s čas s cestovatelskou přípravou, záhy zjistí, kam všude se může vypravit na pozdější výlety z přímořských pobytových destinací. A protože chorvatská část Dalmácie je relativně úzká, jsou i tyto krásy snadno dostupné pro půldenní vyjížďku, aniž by jste se připravili o odpolední koupání v moři.

*

cerovacke-02Vstup do Horní cerovacké jeskyně a její schéma

 Pro oblast Zadaru skýtá řadu zajímavých poznávacích výletů oblast přírodního parku krasové pohoří Velebit s národním parkem Paklenice, kaňonem řeky Zrmanja a nebo jeskynním komplexem Cerovačke špilje – Cerovacké jeskyně, který se rozkládá v jeho jižní části v nadmořské výšce 650 metrů poblíž města Gračac a náleží k nejvýznamnějším na chorvatském území. Skládá se ze tří jeskyní – Dolní, Střední a Horní – a zahrnuje přibližně 5,5 kilometrů dosud probádaných prostor.

*

cerovacke-03Skalní převis nad vstupem do podzemí Horní cerovacké jeskyně

 Jeskyně byly obývané už v éře paleolitu a během archeologických vůzkumů byla objevena řada předmětů z doby bronzové. Nicméně novodobá historie jeskyní sahá do roku 1936, kdy byly podniknuty první vědecké sestupy do zdejšího podzemního labyrintu. Až v 70. letech minulého století však byly jeskyně otevřeny pro veřejnost.

*

cerovacke-04Horní cerovacká jeskyně

 Jeskyně  jsou bohaté na archeologické nálezy, a to včetně kosterních pozůstatků jeskynního medvěda. Dodnes jsou na stěnách patrné stopy jeho drápů, které si zde obrušoval. Součástí jeskyní jsou i velké podzemní sály s bohatou krápníkovou výzdobou, která však v suchých letech trpí nedostatkem vody, které prosakuje do nižších pater skalního masívu.

*

cerovacke-05Horní cerovacká jeskyně

 Horní Cerovacká jeskyně se nachází zhruba 32 metrů nad železniční tratí a místní obyvatelé ji dali původně název Kesić. Délka probádaných kanálů činí 1290 metrů, z toho prohlídková trasa měří 700 metrů. Vstup o rozměrech 10×6 metrů do jeskynního labyrintu začíná prostorným skalným převisem a pak už následují jednotlivé chodby a sály s již zmíněnými stopami jeskynního medvěda (Ursus spelaeus) a kosterními pozůstatky pravěkých lovců.

*

cerovacke-06Horní cerovacká jeskyně a zkamenělé kosterní pozůstatky jeskynního medvěda

 Střední jeskyně leží v rokli poblíž železniční trati mezi Horní a Dolní jeskyní. Vstup do ní je podstatně menší než u Horní jeskyně a činí asi 2×1,5 metru. Na délku má 390 metrů a v nejhlubším místě spadá do hloubky 92 metrů. Jinak Střední jeskyně je přístupná pouze speleologům.

*

cerovacke-07Jedna ze stalagmitových stúp v Horní cerovacké jeskyni

 Také Dolní jeskyně má jen nevelký vstup, který se nachází asi 15 metrů pod úrovní železniční trati. Původně se jí říkalo Turkaljeva pečina (Turecká jeskyně). Délka dosud zmapovaných a vyčištěných prostor činí 4000 metrů, přičemž pro návštěvníky je otevřeno 700 metrů. Taté tato jeskyně je bohatá na pestré krápníkové útvary, od stalaktiků a stalagmitů přes stůpy, záclony, brčka až po kaskády a pizolity (jeskynní perly).

*

cerovacke-08Velká podzemní síň v Horní cerovacké jeskyni

 Uvnitř jeskynní soustavy přitom dodnes pulsuje život. Její prostory sice už neobývají velké šelmy, nicméně zde žije množství vzácných živočichů, přivyklých podzemním temnotám. Počínaje netopýry (Rhinolophus ferrumequinum) přes brouky (Laemostenus cavicola) a motýly (Triphosa dubitata) až po pavouky (Hadzinia karamani nebo Troglohyphantes roberti roberti), mnohonožky (rod Haasia) a pseudoškorpióny (Neobisium velebiticum).

*

cerovacke-09Vstup do Dolní cerovacké jeskyně a její schéma

 Cerovacké jeskyně jsou poměrně snadno přístupné pro motorizované cestovatele, kteří si mohou vybrat, jestli chtějí navštívit obě nebo jen jednu jeskyni. Volba má svůj význam z časového hlediska, protože prohlídka začíná vždy v jedné jeskyni a prodlevy bývají oproti zvyklostem poměrně delší (když zmeškáte jednu prohlídku, na další čekáte púůldruhé hodiny!). Z parkingu navíc vede ke vstupům poměrně náročný výstup a zejména do Horní jeskyně by se kvůli převýšení a množství schodů měli vypravit jen návštěvníci bez zdravotních potíží.

cerovacke-10Netopýr a krápníková výzdoba Dolní cerovacké jeskyně

 Text & foto © F.Kuník

Komentáře nejsou povoleny.