Franzensfeste – pevnost plná pokladů

Kdysi to byla chlouba C. a K. mocnářství a symbol jeho imperiální síly. Dostalo se jí označení FranzensfesteFrantiškova pevnost – a v letní či zimní sezóně ji po dálnici A22 z Brenneru směrem na Bolzano míjí stovky aut a autobusů s českými turisty, směřujícími k moři nebo na lyže do Dolomit. Přestože projíždíte doslova na dotek od impozantních zdí a střílen kdysi mocné pevnosti, jen málokdo si zde udělá zastávku. A přitom důvodů by se našlo nespočet. Ať už zasloužený odpočinek pro řidiče, návštěva historické pamětihodnosti a nebo hledání mnohatunového zlatého pokladu…

Umístění pevnosti Franzensfeste několik kilometrů nad Brixenem a rakouští vojáci během válek v severní Itálii v polovině 19. století

Nevěříte? Podobně jako kutají hledači pokladů v okolí Štěchovic, kutá se i zde. Během 2. světové války, přesněji po kapitulaci Itálie v roce 1943, zde Němci ukrývali ukořistěné italské zlaté rezervy. Z Říma bylo do pevnosti dopraveno vlakem 120 tun (!) zlata. Část (samozřejmě, že neznámo jaká…) pak byla dále převezena do Švýcarska a část do Berlína. Přesto po skončení války americká vojska objevila v pevnosti ještě 25 tun tohoto drahého kovu (!), které byly vráceny Itálii. O osudu zbývajících pětadevadesáti tun se vedou spory a šíří legendy…

Na každý pád se jedná o objekt, který vezme za srdce každého milovníka fortifikací. Výstavba rozsáhlého pevnostního komplexu Franzensfeste v úžlabině údolí Eisecktal (dnes Valle Isarco) byla zahájena v roce 1833 za panování rakouského císaře Františka I. Účelem její výstavby byla ochrana jižních hranic rakouského mocnářství a významné obchodní cesty údolím Isarco přes Brennerský průsmyk, jejíž strategický význam ještě vzrostl poté, co zde byla postavena železniční trať.

Pevnost byla budována jako třístupňová – ve spodní části byly umístěny ubytovací prostoty pro posádku, ve střední části byly umístěny dělostřelecké kasematy a horní pevnost (dnes nad dálnicí A22), spojená s dolní částí podzemním tunelem a schodištěm o 457 schodech, měla sloužit jako citadela a útočiště pro posádku v případě obsazení dolní části pevnosti. Projektantem pevnosti byl mimořádně talentovaný inženýr Franz von Scholl (1772-1838), přezdívaný podle slavného francouzského pevnostního stavitele „rakouský Vauban“.

Na stavbě pevnosti pracovalo na 4500 dělníků a jako stavební materiál byla použita místní žula. V roce 1838 byla pevnost dokončena a ve své době se jednalo o jeden z nejrozsáhlejších pevnostních komplexů, který se prostíral na ploše více než jednoho čtverečního kilometru!

Dnes pevnost Franznsfeste protíná po západním okrají železnice a z východní omývají vody přehradní nádrže

Pevnost Franzensfeste se dokonce ocitla na stránkách školních atlasů a stala se vzorem pro budování dalších pevností. Posádku tvořilo 1200 mužů, ale vojenský význam pevnosti nečekaně poklesl s rychlým rozvojem moderních palných zbraní a ještě v roce 1890 byla pevnost shledána zastaralou a překlasifikována na sklad munice.

Rakouští důstojníci pevnostních jednotek z počátku 19. století

Dodnes budí tato stavba respekt, obzvlášť pak, když skrze její dosud zachovalé pevnostní zdi zarachotí projíždějící vlak. Dolní objekt pevnosti totiž protíná železniční trať, kdysi jeden ze způsobů zásobování posádky proviantem, dnes ale už pouhý svědek zašlé slávy. Na každý pád stojí návštěva tohoto pomníku historie za to. Stačí zvolit sjezd z dálnice A22 severně od Bressanone/Brixenu a pak se asi jeden kilometr vrátit po kvalitní italské komunikaci přes vesničku Fortezza až k vlastní pevnosti. Celkový dojem umocní hladina vodní nádrže, které zde byla při úpatí pevnosti vybudována na řece Isarco v letech 1939-40…

GALÉRIE:

 

 © Ceskycestovatel.cz

 

Komentáře nejsou povoleny.