Castel Drena

Vysoko v kopcích na strmém skalním ostrohu severně od Lago di Garda nad pouštní rezervací Marocche se tyčí pyšné zdi kdysi mocného hradu Drena. Jeho zdaleka viditelná třicet metrů vysoká hranolová věž k sobě vábí historie milovné turisty jako mucholapka, aby se jim odměnila jedinečnými výhledy do okolní krajiny.

*

Základy hradu Drena byly vybudovány na místě někdejšího pravěkého hradiště. Osídlení zdejšího kraje totiž sahá hluboko do časů doby bronzové, jak o tom svědčí relativně nedávné archeologické vykopávky z roku 1984. Vznik hradu se datuje k roku 1175, kdy je uváděn jako majitel panství rod Sejanů. Prvotním posláním pevnosti bylo střežení důležité obchodní stezky mezi Trentem a jezerem Garda a takřka po celý středověk se o nadvládu nad touto strategickou komunikací vedly tuhé spory a boje. Později přešla drenská pevnost do držení rodu z Arka, čímž došlo ke spojení dvou takřka nedobytných skalních hradů Drena a Arco.

*

A architektonického hlediska představuje Drena jedinečnou ukázku hradního stavitelství ranného středověku. Jednoduchá forma opevnění s centrální věží a přilehlým palácem. Celá struktura napovídá, že prvotním posláním hradu bylo spíše útočiště před nájezdy barbarů, než součást důmyslné organizované ochrany feudálního majetku. Teprve pozdějšími přístavbami získal hrad charakter plnohodnotné středověké pevnosti.

*

Co se nepodařilo středověkým nájezdníkům, o to se počátkem 18. století postarala vojska francouzského generála Vendoma během válek o dědictví španělské. V roce 1703 oblehli Francouzi hrady Arco i Drena a někdejší hrdá feudální sídla se takřka přes noc změnila v trosky.

V roce 1910 došlo k prvním restaurátorským pracím na hradě Drena, na která navázala další rozsáhlá rekonstrukce na sklonku 20. století po převodu hradu z majetku rodu Arco na autonomní provincii Trentino.

V současnosti patří hrad mezi nejnavštěvovanější historické památky regionu a kromě důkladně zakonzervovaných stavebních prvků nabízí v hradním paláci i dochované sbírky místní keramiky a dalších archeologických nálezů.

*

K hradu se lze dostat poměrně snadno po silnici 45bis z Trenta do Rivy del Garda. S výjimkou měsíce ledna je přístupný prakticky po celý rok, v listopadu, prosinci a únoru o víkendech, jinak denně s výjimkou pondělí. Drena je přitom cílem nejen milovníků památek, ale také sportovně založených lezců po horách, neboť pod hradem vede malebná skalní soutěska s typickou dolomitskou ferratou…

*

GALLERY:

R A T I N G

PŘÍSTUPNOST PAMÁTKY(pouze pro Tarzany a nebo i pro tělesně postižené)*

autem nebo hromadnou dopravou (BUS, vlak, metro) až k objektu

****
STAV ARCHITEKTONICKÉ PAMÁTKY: (od pastoušky po palác)

velmi dobře udržovaná

****

STAV PŘÍRODNÍ PAMÁTKY(čistota životního prostředí, orientace v terénu)**

_

-

INFORMAČNÍ SERVIS(aneb co chcete o dané památce vědět)

průvodce (info centrum:  pohlednice s prospekty)

****

TURISTICKÉ ZÁZEMÍ(aneb jak velkou štanglí salámu se vybavit na cestu)

restaurant

(300 m od objektu)

****

*) Přístupností je míněna cesta od parkingu nebo zastávky k objektu a v případě vozíčkářů i uvnitř samotného objektu!

**) Tento rating není určen pro expediční lokality jako Amazonie, Antarktida, Sahara apod.

 -CC-

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.