Jeskyně Výpustek

Vypustek_001Málokterá z jeskyní Moravského krasu má tak pohnutou historii a málokterá se může chlubit tak vzrušujícím přídomkem „jeskyně draků a jednorožců“, který jí přisoudily bohaté nálezy kosterních pozůstatků pravěkých zvířat.

*Vypustek_002

První písemné záznamy o jeskyni Výpustek pocházejí ze 17. století z pera mnicha Martina Alexandra Vigsiuse a podle všeho už tehdy se zde dařilo objevovat kosti pravěkých zvířat.

Na začátku 19. století podnikl do jeskyně několik průzkumných výprav Hugo František hrabě Salm. Aby nezabloudil, pomáhal si údajně sypáním plev podobně, jak to známe z některých pohádek. Salmovi se tehdy podařilo změřit asi 7 km chodeb, přičemž některé úseky označil za obzvlášť nebezpečné. Ostatně už koncem 17. si prý Výpustek vyžádal životy asi 14 Olomoučanů, kteří se z výpravy do nitra podzemního labyrintu nikdy nevrátili.

Vypustek_003Během 19. století se na průzkum jeskyně zaměřil mimo jiné známý badatel dr. Jindřich Wankel, s jeho jménem je spojen speleologický a paleontologický průzkum celé řady dalších míst v Moravském krasu. V první polovině 20. století se však nad Výpustkem začaly stahovat mračna pro každou jeskyni neblahých zásahů.

*Vypustek_004

Protože v jeskyni bylo objeveno množství sedimentů, bohatých na fosfáty, důležité při výrobě hnojiv (ale také munice), staly se zdejší fosfátové hlíny v letech 1920-1932 předmětem intenzivní těžby. Při té příležitosti bylo objeveno mnoho kostí zvířat, svědčících zejména o osídlení pravěkým jeskyním medvědem a jeskynním lvem.

 V roce 1936 si pak jeskyni vyhlédlo Ministerstvo národní obrany a rozhodlo, že zde nechá vybudovat podzemní muniční sklad pro případ války. V roce 1938 tak převzala jeskyni armáda během stavebních úprav byl v roce 1939 učiněn záhadný objev prostor dlouhých přes půl kilometru s obrovským podzemním jezerem. K otevření muničního skladu však nikdy nedošlo. Místo toho však byla v podzemních prostorách vybudována v roce 1944 pobočka německé továrny Flugmotorenwerke Ostmark, která se specializovala na výrobu leteckých motorů.

*Vypustek_005

Po roce se v jeskyni začaly opět podnikat speleologické výzkumy, ale kupodivu se už nepodařilo znovu objevit velké prostory s podzemním jezerem. Začátkem 60. let si pak jeskyni Výpustek znovu vyhlédla armáda a nechala zde vybudovat mohutný podzemní atomový kryt pro účely velitelského stanoviště.

*

Komplex v jeskyni Výpustek je asi 170 m dlouhý a tvoří ho ubikace, jednací místnosti, zařízení na čištění vzduchu a také technika na výrobu elektřiny.

*Vypustek_006

Objekt podléhal až do roku 2001 přísnému utajení a ostraze. Teprve v roce 2005 převzala tento objekt a 4 ha pozemků od armády Agentura ochrany přírody a krajiny při Ministerstvu životního prostředí. V současné době se jeskyně proměňuje v turistickou expozici, která má návštěvníkům přiblížit její historii od pravěkých dob až po nedávnou utajovanou minulost.

FOTOGALERIE:

 

©-CC-

Komentáře nejsou povoleny.