Katedrála San Giusto v Terstu

san giusto_01Románský chrám v těsném sousedství někdejšího antického chrámu a novodobé pevnosti

 Město Terst si většina lidí spojuje především s velkým přístavem. Nicméně je to také město řady pozoruhodných památek, jejichž počátky sahají až do antických časů. Jednou takovou, která je jakýmsi pomyslným historickým jádrem Terstu je katedrála San Giusto, rozkládající se na kopci nad městem hned vedle stejnojmenné pevnosti.

san giusto_02

Historický kontrast v podobě antických sloupů v těsném sousedství s renesanční pevností

 Již v prvním století našeho letopočtu zde existovala velká římská bazilika a k nejstarším archeologickým nálezům patří pozůstatky propylea (monumentální starověký řecký portál), vybudovaného na místě nejvyššího bodu nad městem na konci tehdejší hlavní městské ulice (dnešní via della Cattedrale). Na základě vykopávek a dalších poznatků zde zřejmě stál chrám nebo komplex chrámů, zasvěcených Jupiterovi, Juno a Minervě. Původní starověká bazilika měla severo-jižní orientaci a při délce 100 m měla šířku 20 m. Její zánik je dnes připisován nájezdům barbarů v době zániku západořímské říše.

san giusto_03

Interiér katedrály Panny Marie na návrší San Giusto

 V 6. století vznikl na troskách baziliky z iniciativy prvního terstského biskupa Frugifera menší trojlodní křesťanský kostel, nicméně stopy po něm mají pouze charakter fragmentů.

san giusto_04

Vnitřní výzdoba katedrály v podobě stropní fresky a obrazu

 Počátky dnešní románské katedrály v těsném sousedství někdejšího antického chrámu sahají podle historiků do doby před 10. stoletím, ale s její stavbou bylo podle všeho započato až v 11. století. Byla zasvěcena Panně Marii a postupem času se stala hlavní katedrálou Terstu. Nynější vzhled získala katedrála někdy mezi lety 1302 až 1320 za působení biskupa Roberta Pedrazzaniho da Robecca.

san giusto_05

Zlomky archeologických nálezů při zdi katedrály

 Vnější fasádu baziliky zdobí kamenná rozeta ze 14. století a z této doby je i vnitřní výzdoba v podobě fresek a soch. Uvnitř se nacházejí rovněž sarkofágy terstských mučedníků z 11. století. Do katedrály byly přitom kvůli zjednodušení a urychlení stavby zakomponovány i některé prvky z původního římského chrámu.

 Foto & text: -FK-

Komentáře nejsou povoleny.