Kde pojíst a popít

Každé cestování, lhostejno zda po Česku nebo po světě, s sebou nese jeden podstatný aspekt: jednak mít kde složit hlavu a jednak mít kde doplnit tekutiny a vydané kalorie. Za tím účelem vám chceme poskytnout servis v podobě doporučení „osvěžoven“, které buďto s chutí navštívit a nebo se jim raději i s kručícím žaludkem vyhnout velkým obloukem. Pro vaši snazší orientaci připojujeme ratingový (hodnotící) návod.

Pozn.: Hodnocení vychází z osobní zkušenosti v konkrétním čase. To znamená, že nepřebíráme hodnocení, která jsme si nemohli ověřit na vlastní oči a žaludek, ale zároveň neručíme za změny (k lepšímu či horšímu), k nimž mohlo dojít výměnou personálu nebo přestavbou zařízení.

HODNOCENÍ „OSVĚŽOVEN“:

A) Vzhled (vnější dojem, interiér)*:

a)    pajzl – *

b)    socka – **

c)     obstojný standard – ***

d)    příjemné posezení – ****

e)    top – *****

B) Jídelní menu (kvalita kuchyně, krajové speciality)**:

a)    vajgl na talíři – *

b)    kuchař se ještě učí – **

c)     restaurační klasika – ***

d)    kuchaře to baví – ****

e)    kuchař je umělec – *****

C) Nápojové menu (alko, nealko, šíře výběru, kvalita točených nápojů):

a) umaštěné sklo – *

b) chybí nealko – **

c) vyberete si – ***

d) pivo má říz a víno správnou teplotu – ****

e) je libo claret ročník „osmdesát devět“? – *****

D) Personál (rychlost a kvalita obsluhy):

a)    náš zákazník – náš protivník – *

b)    kdo si počká, snad se dočká – **

c)     snaživý – ***

d)    pohotový a vstřícný – ****

e)    vždy s úsměvem: náš zákazník – náš pán – *****

E) Sociální zázemí (toalety, umytí rukou):

a)    jen na vlastní nebezpečí – *

b)    nic moc, studená voda, není kde si osušit ruce – **

c)     častější péče by neškodila – ***

d)    jako ze škatulky  - ****

e)    luxus – *****

*) I obyčejná jídelna může mít víc než jednu nebo dvě hvězdičky, pokud je zřejmé, že je určena hostům a ne potkanům

**) Kvalita je základním měřítkem, neboť i studená kuchyně může být připravena chutně a nápaditě (jedna hvězdička znamená, že v kuchyni se kouří a nebo v ní chystají skutečné blafy)