Tam u Hradce Královýho L.P.1866

S1866-01 (ČESKO 2016) Letos tomu bylo právě 150 let od jedné z nejkrvavějších bitev druhé poloviny 19. století. Ve světě se jí zpravidla říká Schlacht bei Königgrätz a nebo Battle of Königgrätz, případně také Battle of Sadowa – česky bitva u Hradce Králové respektive u Sadové. Bitva, která na rozdíl od mnoha jiných bitev rozhodovala celou jednu válku.

*

S1866-02Asi největším paradoxem tohoto krvavého střetnutí je přitom fakt, že spolu svedly urputný a nesmlouvavý boj armády, hovořící stejným jazykem, a to němčinou. Na druhou stranu nelze přehlédnout i jeden výrazný rozdíl, kterým bylo náboženské vyznání. Zatímco rakouské impérium a jeho armáda vyznávali katolickou víru, pruská armáda se opírala o víru protestantskou. Z dnešního pohledu a zejména pak očima ateistických Čechů možná cosi podružného, v polovině 19. století však výsostně důležitého.

S1866-03Vítězství si nakonec připsali pruští protestanti a následující dekády se odvíjely v duchu stále užší spolupráce obou německy hovořících mocností, které nakonec přivedly Evropu až na bojiště 1. světové války.

*

S1866-04Série bitev v severovýchodních Čechách (u Náchoda, Trutnova, České Skalice,Střítěže a Rubínovic, Svinišťan, Dvora Králové nad Labem, Jičína, Hradce Králové a některých dalších místech) na přelomu června a července 1866 skončila po vojenské stránce krutou porážkou rakouských sil a později za to byli jak vrchní velitel zbrojmistr Benedek I celé mocnářství vystaveni těžké kritice, ne-li přímo posměchu. Faktem však zůstává, že rakouské jednotky rozhodně neprodaly svou kůži lacino a jejich odvaha a srdnatost si dodnes zaslouží nikoli opovržení, ale obdiv. V dané chvíli totiž proti sobě stály v podstatě dvě nejlepší evropské armády, s nimiž se co do počtů, kvality výcviku a výzbroje mohl rovnat jen málokdo.

S1866-05Pro představu: svým rozsahem bylo střetnutí na východě Čech v létě 1866 jen počty nasazených vojáků větší než o čtyři roky později podobně fatální bitva mezi pruskou a francouzskou armádou u Sedanu. A stejně tak se s ní nemohou měřit ani velké bitvy občanské války v Severní Americe u Bull Runu v červenci 1861 nebo u Gettysburgu o dva roky později. Bitva u Hradce dokonce překonává i bitvu u Tannenbergu z roku 1914 a nebo u El Alameinu z roku 1942!

*

S1866-06Je proto nanejvýš sympatické, že se toto střetnutí začíná v poslední době opět připomínat i prostřednictvím vzpomínkových akcí a živých vystoupení. Letošní vzpomínková akce mela skutečně reprezentativní charakter, počínaje bohoslužbami, výstavami a konferencemi přes pietní, společenské a kulturní akce až po sugestivní bitevní scény a ukázky za účasti dnes už světoznámých českých klubů vojenské historie.

S1866-07

Foto: V. Jukl

Text:  -CC-

Komentáře nejsou povoleny.