Kostel sv. Ducha v Opavě

Ačkoli má většina lidí moravskoslezský kraj povětšinou spojen s ostravskými „lesy“ komínů a těžních věží, rozkládá se zde i jedno z nejhezčích měst, které znám – Opava. Město s pestrou historií, spoustou zajímavých památek a otevřeností vůči světu. Vzdálené ušlápnutému provincionalismu některých jiných českých sídel a v posledních letech snaživě opravované (za zmínku stojí obzvlášť zdejší pěší zóna) připomíná, že se zde kdysi dařilo soužití a prolínání různých kultur a že pro svou dosud hmatatelnou světáckost čerpalo inspiraci z celé Evropy (škoda, že na svou obnovu teprve čeká někdejší obchodní dům Breda, symbol moderní a dynamické Opavy…).

*

Jednou z dominant Opavy je chrám sv. Ducha s přilehlými objekty bývalého konventu minoritů. Klášterní komplex byl založen někdy v první polovině 13. století (patrně v roce 1238) a původně gotický dvoulodní cihlový chrám byl v 18. století (v letech 1735-1758) barokně přestaven do nynější jednolodní podoby s velkolepým průčelím směřujícím do Masarykovy (dříve Panské) ulice.

O významu kostela pro Opavsko svědčí mimo jiné i skutečnost, že v jeho kryptě jsou uloženy ostatky opavských Přemyslovců. Je zde pohřben například Mikuláš II., Václav I. s manželkou Juditou či Přemysl.

Od 16. století se klášter stal místem konání zemských sněmů, ale během náboženských bouří v letech 1602-1604 byl vypleněn a poničen. A jakoby to nestačilo, v roce 1689 vyhořel. Teprve v roce 1724 byly zahájeny opravy, ale v roce 1741 zde červený kohout řádil znovu, takže opravy  se spolu s celkovou rekonstrukcí protahovaly.

*

Náboženské reformy císaře Josefa II. a postátnění církevní činnosti se promítly i do života zdejšího kláštera. Kostel. Sv. Ducha se stal kostelem farním a v letech 1809-1846 byla v hlavním traktu kláštera zřízena nemocnice, později sem byl umístěn zemský soud, úřady a také škola. V jižním křídle pak byla v roce 1854 vybudována knihovna.

*

Během osvobozovacích bojů v roce 1945 byl klášter vážně poškozen a v roce 1950 definitivně zrušen. Teprve v 60. letech 20. století byl klášter opraven, ovšem pouze pro potřeba města Opavy. Dnes je v budovách bývalého kláštera zpřístupněn například sněmovní sál, gotická síň či zimní refektář s tzv. Bezručovou čítárnou. Veřejnosti je přístupná i bývalá minoritská zahrada, upravená jako odpočinkové místo.

 © -CC-

Komentáře nejsou povoleny.