Muzeum kočárů Keszthely

MK-001Pokud se vám podaří zavítat do nevelkého maďarského městečka Keszthely na jihozápadním okraji Balatonu, budete mít co dělat, aby vám stačil celý den jen na prohlídku tamního zámku hraběcího a vévodského rodu Festeticsů. Vedle samotného zámku je zde totiž k vidění řada dalších expozic a rozsáhlý anglický park s Palmovým domem a exotickou květenou.

MK-002Kočár pro parkové projížďky a kozlík kočáru vídeňského arcibiskupa z roku 1814

*

Nicméně jednou z vůbec největších expozic nejen v maďarském, ale celoevropském měřítku je zdejší zámecké muzeum povozů, saní a především kočárů, úzce souvisejících se životem aristokracie v 18. a 19. století. Možná to leckoho překvapí, ale v oněch časech existovaly různé kočáry pro různé účely, takže takový „kočárový autopark“ čítal na zámku několik kočárů a saní.

MK-003Tzv. piknikový kočár, v popředí ukázka příslušného vybavení a občerstvení

Pro zámeckou paní byl například k dispozici jiný kočár pro projížďky zámeckým parkem a jiný pro návštěvu příbuzných. A podobně na tom byl zámecký pán, který používal jiný kočár pro lovecké vyjížďky a jiný pro cestování na delší vzdálenosti za obchodem, do správního střediska nebo hlavního města.

MK-004Dopravní provoz na pravém břehu Dunaje v Prešpurku (dnešní Bratislava) v 19. století

*

Zakladatelem kočárové sbírky na zámku Keszthely se stal Taszilo Festetics, který nechal během rozsáhlých stavebních úprav zámku v 80. letech 19. století postavit dvoupodlažní objekt se stájemi a stáním pro aktuálně používané i sběratelské kousky kočárů a ubytováním pro personál v patře. Po roce 1945 měla nicméně sbírka namále. Objekt převzala armáda a později přešel do správy města. Stav budovy v té době značně utrpěl a teprve během rozsáhlé renovace, dokončené v roce 2004 se zde podařilo otevřít dnes všemi návštěvníky z celého světa obdivovanou expozici.

MK-005Typický rakouský poštovní dostavník z roku 1890 z dílen vídeňské firmy Carl Blaha. Uvnitř dostavníku byla čtyři místa pro cestující 1. třídy a na dvou sedačkách na střeše ve směru a proti směru jízdy (samozřejmě bez nároku na jakoukoliv ochranu před bezčasím) po dvou místech 2. třídy. Tyto dostavníky zajišťovaly spojení na dálkových linkách a například cestující 2. třídy z Vídně do Milána měli nesporně o vzrušující zážitky postaráno… 

*

Celkem se pro ni podařilo zrestaurovat 54 kočárů a dalších koňských povozů včetně unikátní sbírky saní. Většina přitom pochází od rakouského soukromého sběratele Wernera Gustera, který je muzeu sám nabídl. Kromě kočárů tvoří navíc součást expozice ukázky jezdeckého vybavení a výstroje jako sedel, postrojů, ohlávek, dobové píce apod.

MK-006Tzv. rodinný omnibus z roku 1910 od firmy Josef Strasser ze Štýrského Hradce (Graz). Vůbec nejpočetnější zastoupení mají v muzeu nicméně kočáry budapeštské firmy bratří Kölberů

*

Ve svém celku pak expozice dokládá vysokou kulturu a tradici uherského respektive maďarského vztahu ke koním, jezdectví a výrobě kočárů, inspirujících ve své době celou Evropu. V případě kočárů pak dává nahlédnout do komplexní šíře řemeslných dovedností, provázejících jejich produkci, od čalounictví přes kovářství až po kolářství. Navíc vedle reprezentačních kočárů pro slavnostní příležitosti (jako např. v případě svatebního kočáru) jsou v expozici zastoupeny i dětské kočáry nebo tzv. užitkové povozy v podobě dálkových dostavníků nebo hasičských vozů.

MK-007Ukázky krmiva pro koně, používané v 19. století

*

Naprostou samozřejmostí při návštěvě zámku Keszthely pak je možnost projížďky dobovým kočárem a možnost vžít se tak alespoň na krátký čas do pocitů Lady Mary a jejího muže hraběte Taszila…

 Text a foto: -CK-

Komentáře nejsou povoleny.