Ortler – Forni

V době, kdy se člověk může bez větších překážek přesouvat z jednoho konce světa na druhý a zdolávat vrcholy Himálají stejně jako Kordiller, mohou na někoho působit Alpy toliko jako krtčí hromádky. Ve skutečnosti tohle nádherné transevropské pohoří představuje jakýsi horský svět v malém, kde najdete stejně tak zmenšenou (ale jen mírně) obdobu monumentálních skalních věží v Utahu (milovníci Dolomit dobře vědí, o čem je řeč) jako tibetských náhorních plošin. A zlezení Eigeru je dodnes tou nejvyšší horolezeckou maturitou.

*

Můstek přes říčku Cedec s mapkou údolí Forni

Specifickou kapitolu krásy Alp představují ledovce, pokrývající hřebeny tří-, čtyř- a pětitisícových alpských velikánů od Savojských Alp až po Julky. Některé, jako u pramenů Rhony ve švýcarském průsmyku Furka skrývají (respektive skrývaly) úchvatné ledovcové jeskyně, jiné, jako nad italským údolím Forni, nabízejí zážitek v podobě divokého vodopádu, chrlícího i uprostřed žhavého léta každou vteřinu tisíce kubíků vody do skalní laguny.

*

Údolí Forni (Valle dei Forni) tvoří součást Ortlerských Alp, rozkládajících se při italsko-rakousko-švýcarském trojmezí, a Národního parku Stelvio. Spodní část nad obcí San Caterina Valfurva je situována ve směru východ-západ a na soutoku bystřin Cedec a Frodolfo se štěpí na jižní a severní (Valle di Cedec) větev. Údolí je ideálním východiskem pro řadu výstupů a přechodů, které skýtají nádherná panoramata s třinácti impozantními vrcholy od Palon de la Mare (3703 m n. m.) na východě až po San Matteo (3678 m n. m.) na jihu ledovcového masívu Forni (Ghiacciaio dei Forni).

*

Rifugio Branca a uvítací „vlajkosláva“ u jejího vchodu

Pokud se chcete vypravit do nejvyšších pasáží zdejších hor, můžete bez problémů vyjet autem až na parking pod horskou chatou Forni (rifugio Forni), ležící ve výšce 2178 m nedaleko zadržovací vodní nádrže. Malebná zděný objekt v romantizujícím slohu zde vznikl jako horský hotel už v roce 1896, kdy mu ledovec sahal takřka na zápraží. Od té doby ho nápadně ubylo a chata Forni je dnes zpola ukryta mezi stromy. Nedávno prošla rozsáhlou rekonstrukcí a dnes nabízí jak pohodlné ubytování, tak i skvělou italskou kuchyni.

*

Hřeben Palon de la Mare (vlevo) a jižní část údolí Forni s ledovcem v pozadí (vpravo)

K vlastnímu ledovci se můžete vydat pěšky po zpevněné cestě (značená jako 28A), která vás dovede malebnými pastvinami až k chatě Branca (2493 m). Její vznik spadá do roku 1933 a jméno jí dal známý milánský alpinista Cesare Branca. Poslední serpentiny k chatě proženou vaše plíce notnou dávkou kyslíku, ale následně se před vámi otevřou nejen úchvatné výhledy na Jeho Veličenstvo – ledovec Forni, ale také rozeklaná soutěska s mostem přes hučící potok Rosole a stejnojmenné jezero pod chatou.

K vlastními ledovci s vodopádem a lagunou vás dovede okružní stezka (Sentieri Giacologico del Centenario). Značení se místy ztrácí mezi jarním táním a následným pohybem balvanů neustále se proměňujícím terénem, ale při dobré viditelnosti vás impozantní vodopád k sobě přitáhne doslova magnetizující silou.

Mnohametrová tloušťka ledovce je dobře patrná zejména kolem vodopádu, kde se nacházejí jazyky jakoby odříznuté nožem a geolog by v nich četl jako v letokruzích stromu. Na vrchu je ledovec pokryt sutí, ale pokud byste si chtěli vzít nějaký „kamínek“ na památku, vězte, že i v tom nejparnějším létě jsou pevně zamrzlé do ledovcového příkrovu a nehnuli by s nimi ani Schwarzenegger se Stallonem dohromady (některé totiž váží až několik metráků).

*

Ledovec Forni s ledovcovou lagunou a vodopádem

Zpáteční cestu musíte, pravda, chvílemi trochu hledat, ale občasné bloudění vám bohatě vynahradí okolní výhledy. A když opustíte ledovcové koryto a před vámi se otevře postupně se zelenající svahy pod vrcholem Cima San Giacomo po levém břehu bystřiny Frodolfo, čeká vás příjemný závěr túry, během něhož se můžete kochat zdejší rozkošnou přírodou.

*

GALLERY:

 © Mgr. František Kuník

Komentáře nejsou povoleny.