TEUTONSTI RYTIRI_01

TEUTONŠTÍ RYTÍŘI 1.

189 Kč

Popis produktu

Původní česko-německá publikace Teutonští rytíři přináší čtenářům doposud málo známá fakta z historie jednoho z nejvýznamnějších církevních a rytířských řádů. Dějiny tohoto řádu jsou vzrušující nejen tím, že jeho členové tvořili ozbrojenou složku katolické církve, ale v dobách svého největšího rozmachu sehráli významnou roli i na poli diplomacie a hospodářského rozvoje východního Pobaltí. První díl přináší pohled na bitevní pláně Blízkého východu během křižáckých tažení, odhaluje dosud opomíjené pozadí bitvy na Čudském jezeře a v neposlední řadě dává nahlédnout do zákulisí vojenské a politické podpory teutonským rytířům ze strany českých Přemyslovců.

Autor: Wolfgang Schwangen a František Kuník

Nakladatelství: Ceskycestovatel.cz

Rozsah publikace: 136 stran (včetně mapek a ČB ilustrací) + 8 str. barevné obrazové přílohy.

Vydání 2. (2012)

ISBN 978-80-87657-02-7

Knihy expedujeme do 48 hodin