Remeš – katedrála králů a arcibiskupů

Jeden z největších architektonických skvostů středověké Francie. Čím je pro našince chrám Svatého Víta, tím je pro Francouze katedrála Panny Marie (Notre-Dame) v Remeši, místo korunovace francouzských králů. Katedrála byla postavena na místě staršího kostela, zničeného požárem v roce 1211. Ten vznikl přestavbou románské baziliky, vybudované na základech někdejších římských lázní, v níž v Léta Páně 496 přijal z rukou remešského biskupa křest merovejský král Chlodvík I.

*

Ještě v rozestavěné katedrále byl korunován Ludvík VIII., ale samotný chrám byl z valné části dokončen až na sklonku 13. století. A teprve v následujícím století (cca 1311) byla dokončena západní fronta. Přesto katedrála vyniká jedinečnou slohovou jednotou.

Monumentální hlavní loď katedrály byla koncipována s důrazem na dostatečný prostor pro korunovační průvody a zástupy přihlížejících. Vnější dominantou jsou dvě 81 m vysoké věže, které se podle původních plánů měly tyčit až do výše 120 m! Ve zvonici jižní věže jsou dva obří zvony, z nichž jeden nese jméno „Charlotte“ a váží skoro 11 tun!

*

Trojice čelních portálů má bohatou sochařskou výzdobu a z evropských katedrál má víc soch jen katedrála v Chartres. Nad centrálním portálem je velkolepá gotická okenní růžice, nad níž je umístěna tzv. galérie králů. Uprostřed je pak ztvárněn křest krále Chlodvíka I. Další vnější výzdoba katedrály znázorňuje na severní straně postavy remešských biskupů, Poslední soud a postavu Ježíše, zatímco na jižní zachycuje postavy proroků a apoštolů.

V roce 1421 zničil požár střechu katedrály, další pohromou pro remešský chrám se pak stalo dělostřelecké ostřelování za 1. světové války.

*

Jeden z menších remešských kostelů v sousedství katedrály a informační centrum v restaurovaných troskách na paměť 1. světové války

Uvnitř měří katedrála 138,75 na délku a 38 m ve střední (pětilodní) a 30 m ve zbývající (trojlodní) části. Bohaté vitráže v oknech nad portálem mají svůj původ ve středověku, k největším zajímavostem katedrály však patří vitráže za hlavním oltářem. Jejich autorem je slavný francouzský malíř 20. století Marc Chagall (jeho plátna patří k nejvíce ceněným) a do oken v ose apsidy byly instalovány v roce 1971 náhradou za okna, zničená během 1. světové války.

Vitráže vznikly za pomoci původní středověké techniky v remešské sklárně Charlese Marqa a jeho manželky Brigitte Simonové (v současné době řídí tento podnik jejich syn Benoit Marq). Motivy středního a levého okno čerpají ze Starého zákona, vitráž pravého okna je inspirována životem Svatého Ludvíka a dalších francouzských králů.

*

Ke katedrále přiléhá arcibiskupský palác (palác Tau), kde jsou k vidění vzácné gobelíny a pokladnice s množstvím vzácných předmětů, z nichž k nejvíce ceněným patří Svatá Ampule, obsahující olej, kterým byly pomazáváni francouzští králové (ampule byla poničena během Francouzské revoluce, proto se z ní dochoval pouze fragment).

*

K první velké novodobé obnově katedrály došlo ještě v 19. století. Za dělostřeleckého bombardování Němci během 1. světové války (Remeš měla tu smůlu, že se ocitla ve frontovém pásmu), měly plameny požárů takovou sílu, že roztavily kovové součásti, které stékaly jako láva skrz kamenné chrliče!

 Záběry remešské katedrály z let 1. světové války. Na snímku vpravo obkládání portálů bedněním a pytli s pískem na ochranu před dělostřeleckým ostřelováním

Práce na obnově zle poničené katedrály započaly bezprostředně po skončení války v roce 1919 z popudu remešského rodáka a architekta Henriho Deneuxe. Za významné finanční podpory americké rodiny Rockefellerů byly opravy dokončeny v předvečer dalšího světového konfliktu v roce 1938.

*

Hořící katedrála a její sněhem zaváté trosky z pohnutých let 1914-1918

V roce 1991 byla katedrála Notre-Dame v Remeši společně se zbytky opatství Saint-.Remi a palácem Tau zapsány do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

*

TIP pro cestovatele:

Remešská katedrále je snadno dostupná na sjezdu z „pařížské“ dálnice A4 (z vlastní zkušenosti doporučuji sjezd Reims-Centre). Na rozdíl od francouzské metropole je Remeš příjemně ospalé venkovské městečko, kde nikdo nikam nespěchá (Pánbůh má tohle město určitě rád), kde se bez větších problémů zorientujete (máte-li jen trochu obstojnější mapu, zvládnete průjezd Remeší poslepu…) a bez problémů i zaparkujete (gratis!) jen kousek od centra. A tak jako všechny běžné cesty vedou do Říma, ty v Remeši vás zavedou ke katedrále. Po její prohlídce  pak nelze nedoporučit návštěvu některého z místních občerstvovacích zařízení (co ušetříte na parkovném, dopřejte svému pupíčku). Ať už si dáte větší gáblík nebo jen kafčo s něčím sladkým, nebudete zklamáni. Francouzská kuchyně je prostě francouzská kuchyně a tady na vás budou mít i spoustu času. Takže potrénujte svou středoškolskou francouzštinu a nebo si alespoň nacvičte pár francouzských slovíček. Odměnou vám bude navýsost příjemný zážitek, kvůli kterým přece cestujeme, že…?

 GALLERY:

© Ceskycestovatel.cz

Komentáře nejsou povoleny.