Tiger: Nejobávanější z obávaných

TIG-001O tancích 2. světové války existují tisíce papírových i internetových stránek. Jejich pisatelé se však povětšinou zabývají takticko-technickými parametry a operačním nasazením této základní pozemní zbraně, ale ani po více než sedmi dekádách od konce onoho šíleného konfliktu není od věci, seznámit se s osobními postřehy a zkušenostmi těch, kteří pod pancířem „té čtyřiatřícítek“, „kávé jedniček“, Shermanů, Matild, Cromwellů, Pantherů či Tigrů vedli svůj osudový boj.

*

Mezi sugestivní a zároveň nanejvýš poučné vzpomínky tohoto druhu patří i ty, které v roce 2019 vydalo v překladu Tomáše Kurky nakladatelství Lukáš Dusil – carius.cz a jejichž autorem je třetí největší německé tankové eso Otto Carius. Hvězda, která proslavila obávaný německý tank PzKpfw VI Tiger. Pancéřový kolos, který si dokázal poradit prakticky s jakýmkoliv spojeneckým protějškem, ale vzhledem k nedostatečným počtům a hrubým chybám vrchního velení nedokázal odvrátit pád Třetí říše.

*

TIG-002Otto Carius (1922-2015) se ve svých vzpomínkách snaží být v mezích jím přijaté a akceptované ideologie a svého válečného angažmá pokud možno objektivní a na rozdíl od laciné propagandy se nebojí ukázat na problémy, s nimiž se Tigry a jejich posádky potýkaly. Především pak těch, do nichž  nezkušené posádky obávané tanky dokázaly dostat v bažinatém terénu východní fronty.

*

Kniha (v originále Otto Carius: Tiger im Schlamm, Die 2. Panzer-abteilung 502 vor Narwa und Dünaburg) vychází z aktualizovaného 8. vydání (2016) a každopádně vyžaduje nadhled a kritický přístup. A podobně jako v případě pamětí maršála Ericha von Manstein (Ztracená vítězství  1.-2.) hlubší povědomí o historických souvislostech a o tom, kdo bojoval za jaké ideály bez ohledu na důsledky. „Hrdinství“ těchto hochů má totiž své meze a je zapotřebí je vnímat nejen v kontextu bojů na frontách 2. světové války, ale i všeho hrůzného, čím se nacistické Německo odvrátilo od veškerých civilizačních a vůbec lidských hodnot.

 -FK-

Komentáře nejsou povoleny.